Oferta

PRACE ZIEMNE

Głównym profilem działalności naszej firmy są prace ziemne. Prace ziemne mają na celu przygotowanie terenu pod budowę.

W skład prac ziemnych wykonywanych przez naszą firmę wchodzą:

 • wykopy pod fundamenty, kanalizacje, kable, wodociągi, szamba, pod przyłącza, baseny, stawy, oczka wodne,
 • rozbiórki obiektów budowlanych,
 • rekultywacja i niwelacja terenu,
 • zagęszczanie, utwardzanie nawierzchni,
 • wymiana gruntu,
 • karczowanie,
 • skarpowanie,
 • hałdowanie.

TRANSPORT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Podczas prac budowlanych często pojawia się problem z transportem materiałów budowlanych na budowę, jak i wywóz gruzu, zalegającej ziemi z terenu budowy. Nasza firma rozwiązała ten problem i naszym klientom oferuje transport.

Transport materiałów:
 • piasku,
 • gruzu,
 • żwiru,
 • ziemi,
 • kamienia,
 • kruszywa,
 • tłucznia.

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

Jedną z usług oferowanych przez naszą firmę są rozbiórki i wyburzenia. W zakres naszych prac wchodzą rozbiórki budynków mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych i nawierzchni.

PRACE SEZONOWE

W sezonie zimowym oferujemy odśnieżanie ulic i wywóz śniegu zalegającego na poboczu, posesjach, parkingach.

There have been no reported incidents of utah students viewing pornography on the internet, https://domyhomework.guru/ mr.

 

 

prace budowlane

Starter